Is an idea of biofilm probiotics good or bad?

Melnikov, V., Khlebniko, V., Kosarev, I., Sakulin, V., Vasilenko, R., Mescheryakov, A., Kulikova, N., Chistyakov, V., Ushakova, U., Kiryukhina, N., Ilyin, V., Chikindas, M., Karlyshev, A., Kuznetsov, B., Gruzdev, D., Kudryashova, E., Suzina, N. and Abramov, V. (2014) Is an idea of biofilm probiotics good or bad? In: XVIII International Symposium on Gnotobiology; 21-24 Sep 2014, St Petersburg, Russian Federation.

Actions (Repository Editors)

Item Control Page Item Control Page