Η επικοινωνία μεταξύ λειτουργών υγείας και των φροντιστών με HIV/AIDS [The communication between healthcare professionals and carers of patients with HIV/AIDS]

Stroumpouki, Theodora G. and Stavropoulou, Areti (2007) Η επικοινωνία μεταξύ λειτουργών υγείας και των φροντιστών με HIV/AIDS [The communication between healthcare professionals and carers of patients with HIV/AIDS]. Iatpika Xponika = Medical Annals, 30, pp. 221-224. ISSN (print) 0303-4925

Actions (Repository Editors)

Item Control Page Item Control Page