Η φροντίδα ατόμων με HIVAIDS και η εμφάνιση του συνδρόμου Burnout [The care of the patients with HIV/AIDS and the burn-out syndrome]

Stroumpouki, Theodora G. and Stavropoulou, Areti (2008) Η φροντίδα ατόμων με HIVAIDS και η εμφάνιση του συνδρόμου Burnout [The care of the patients with HIV/AIDS and the burn-out syndrome]. Iatpika Xponika = Medical Annals, 31, pp. 532-537. ISSN (print) 0303-4925

Actions (Repository Editors)

Item Control Page Item Control Page